Allt fler får hjälp med sin försörjning

Det var vid kommunstyrelsens sista möte 2015 som socialchef Katarina Persson och socialnämndens ordfröande Birgitta Sjögren (S) redovisade den ökade omfattningen på försörjningsstödet. En rapportering som resulterade i beslut om en fördjupad kartläggning och analys.

Läs mer här: Allt fler får hjälp med sin försörjning

kommentarer