”Alltför dyrt att ge stöd till förstagångsköpare”

Det finns en överhängande risk att subventionerade bostadslån till privatpersoner och skattebefriade sparprogram för unga kostar för mycket i förhållande till effekterna. Det skriver Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen.

Läs mer…

kommentarer