Allvarlig säkerhetsbrist upptäckt i thunderbolt

Thunderclap kallas en ny attackvektor mot datorer med thunderbolt som gör det möjligt att komma åt stora delar av datorernas minne.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj