Ring och Amazon stäms över hackad säkerhetskamera

Ägaren menar att företagen inte uppfyller sina löften om kamerornas säkerhet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj