Andel ungdomar som saknar arbete minskar

STOCKHOLM. Situationen för ungdomar är kanske inte lika mörk som arbetslöshetssiffrorna signalerar.

Andelen ungdomar som varken jobbar eller studerar har minskat något sedan 2007.

kommentarer