Ändrad livsstil räcker inte för klimatet

KULTURDEBATT | Coronakrisen har medfört en historisk minskning av utsläppen av växthusgaser. Men aldrig har det blivit så tydligt att livsstilsförändringar inte räcker för att hindra klimatförändringarna, skriver Victor Galaz.

Läs mer…

kommentarer