Ändring av uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

Länsstyrelsen i Stockholms län fick den 22 december 2016 i uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. Länsstyrelsen i Stockholms län redovisade planen till Tillväxtverket i oktober 2017.

Läs mer här: Ändring av uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

kommentarer