Ännu oklart vad som spreds efter branden

Sjöbo Miljöfarliga ämnen över riktvärdena i tre av fem prover. Det är några av resultaten efter branden som beskrivits som det ”värsta som hänt i Sjöbo på 25 år”. Men kommunen är inte nöjd.
– Vi krävde att föroreningen skulle avgränsas, det har man inte gjort, säger Ingmar Närlid, miljöinspektör på kommunen.

Det var i somras som Malmö metalltekniks anläggning ute vid Omma plötsligt började brinna. Men räddningstjänsten avbröt släckningen redan första dagen och elden fick brinna ut i flera veckor med hälsofarlig rök som tidvis spreds över tätorten. Farhågan var att miljöfarliga ämnen skulle läcka ut till grundvattnet och råvattentäkten Vombsjön, om släckvatten användes.
Samtidigt visade det sig att Malmö metallteknik inte kunde precisera vad som gömde sig i sopberget, som också växt sig större än vad man anmält till Miljöenheten, utöver den betongplatta som annars skyddar marken.

Vid en inspektion under branden hittades också flera oljefilter som klassas som miljöfarligt avfall, berättar Ingmar Närlid. Något som ledde till att miljöenheten åtalsanmälde företaget för bristande avfallshantering. En förundersökning som fortfarande pågår.
– Malmö metallteknik har haft dålig koll, kunderna har lagt fel men gör de det måste avfallet sorteras.
Kommunen la också ett föreläggande. Företaget skulle ta prover och avgränsa eventuella föroreningar.

Läs mer här: Ännu oklart vad som spreds efter branden

kommentarer