Anställda flyr från Läkarförbundets kansli

Diskriminering, förminskning och hotfull stämning. Nuvarande och före detta anställda vid Läkarförbundets kansli i Stockholm vittnar om en dålig arbetsmiljö som fått delar av personalen att säga upp sig på kort tid.

Läs mer…

kommentarer