App för hemliga fester plockas bort från App Store


Med hjälp av Vybe Together har användarna kunnat kringgå restriktionerna som införts under den pågående pandemin.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj