Apple öppnar utvecklingskontor i Göteborg


Fokus kommer ligga på maskininlärning, datorseende och 3d-teknik.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj