Apple påbörjar flytten från Itunes

Apple har tagit bort allt innehåll från sina Itunes-profiler på Facebook och Instagram, och länkar till Itunes-innehåll vidarebefordras nu till andra adresser.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj