Apple släpper ny mjukvara för Homepod


Uppdateringen erbjuder bland annat stöd för den nya Intercom-funktionen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj