”Är demokrati över huvud taget en möjlighet längre?”

Anne Applebaum oroas av ”hatets och rädslans politik”. Författaren efterlyser nya säkerhetsinstitutioner: ”Nato lever inte längre upp till sitt syfte.”

Läs mer…

kommentarer