Är det verkligen nya Visbykorvetter vi behöver?

Robert Dalsjö, om tre goda skäl att inte låsa fast sig vid egenutveckling av ännu ett smygfartyg.

Läs mer…

kommentarer