Är kvinnor mer klimatsmarta än män?

Män söker ofta tekniska lösningar på klimatkrisen – och har svårare att driva på andra klimatförändringar, visar studier från Chalmers.

– Klimatforskningen visar att vi inte kan fortsätta leva som vi gör i dag. Det ifrågasätter många män som sitter på tunga positioner, säger Martin Hultman, docent vid Chalmers. 

Läs mer…

kommentarer