Arbetsförmedlingen ska kartlägga samråd

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga de samråd som hålls mellan myndigheten och arbetstagarorganisationerna. Syftet med kartläggningen är att få ett underlag för att kunna se om samråden fungerar effektivt och fyller sitt syfte.

Läs mer här: Arbetsförmedlingen ska kartlägga samråd

kommentarer