Arise säljer vindkraftspark

Arise avyttrar den driftsatta vindkraftparken Skogaby, omfattande 7,2 megawatt, för 110 miljoner kronor på skuld- och kassafri basis. En tilläggsköpeskilling kan komma att erhållas beroende på utfallet av framtida produktionsförbättringar.

Läs mer här: Arise säljer vindkraftspark

kommentarer