Arsenik på Södra kajen

Akut toxiska halter av arsenik har påträffats på Södra kajen skriver Mitt-Nytt.

kommentarer