Årsnotan för världens katastrofer: 3.000 miljarder

De totala kostnaderna för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan steg kraftigt 2017, till uppskattningsvis 306 miljarder dollar, motsvarande cirka 3.000 miljarder kronor. Det innebär en ökning med drygt 60 procent jämfört med året innan.

Läs mer här: Årsnotan för världens katastrofer: 3.000 miljarder

kommentarer