Återhämtningen i oljan blir långsam

Återhämtningen i oljan kommer att bli långsammare denna gång än den varit under tidigare chocker de senaste 30 åren. Nedåtriskerna är också fortsatt betydande. Det skriver Världsbanken i sin kvartalsvisa rapport om råvarumarknaderna, enligt Bloomberg News.

Läs mer här: Återhämtningen i oljan blir långsam

kommentarer