Åtgärder för vaccintillgången

Det råder brist på vissa vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsverket föreslår åtgärder som ska säkra tillgången på kort och lång sikt.

Läs mer här: Åtgärder för vaccintillgången

kommentarer