Atombomba orkan – dålig idé av oväntat ursprung

Donald Trump tillbakavisar uppgifterna om att han ska ha föreslagit kärnvapen som motmedel till orkaner. Men amerikanska myndigheter har faktiskt utrett förslaget.

Läs mer…

kommentarer