Ausonius JO-anmäler kroppsvisiteringar

Lasermannen John Ausonius, 62, vänder sig mot att fängelsepersonalen känner av hans kropp med händerna.

Som förtroenderådsordförande bland fångarna har han nu JO-anmält Beatebergsanstalten – där han avtjänar livstid för de rasistiska serieskjutningarna under 90-talet.

”Visiteringarna uppfattas som kränkande”, skriver han.

Läs mer här: Ausonius JO-anmäler kroppsvisiteringar

kommentarer