Samarbete med Säpo allt viktigare

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation, vissa förutsättningar för att utbyta information regionalt behöver dock förbättras. Det visar ny granskning från Riksrevisionen. … Läs mer här: Samarbete…