Avanza: ”Spotify slog till och med Volvo”

Det var stort sug bland svenska sparare när Spotify gjorde börsdebut i New York på tisdagskvällen. Trots den svängiga kursen förväntas intresset bland Avanzas småsparare fortsatt vara stort de kommande dagarna.

Läs mer här: Avanza: "Spotify slog till och med Volvo"

kommentarer