Även små barn kan vittna vid brott

Barn, så små som tre år, kan ge tillförlitliga berättelser vid vittnesförhör. Men de är också lätta att vilseleda om fel metoder används, visar forskning.

I värsta fall kan det leda till att hela brottsutredningar förstörs och förövare går fria.

Läs mer…

kommentarer