Avlivade hund – utan att informera ägaren

Den omhändertagna hunden kunde inte omplaceras och länsstyrelsen valde då att avliva husdjuret.

Men ägaren fick inget veta förrän två veckor efter avlivningen.

Nu får länsstyrelsen kritik av justitieombudsmannen.

kommentarer