Bär de gamla som den sista droppen vatten

Alla gamla människor bär ett ömtåligt barn inom sig och när de faller skall vi fånga dem med händer av kärlek och omsorg. 

Den åldrande människan har ett hjärta som är en lekplats för små flickor och pojkar.

Läs mer…

kommentarer