Bara ett av Sveriges 15 miljömål har uppfyllts

Bara ett av de 15 miljömål som riksdagen 1999 tog sikte mot har uppfyllts, skriver Dagens Nyheter.

Läs mer…

kommentarer