Gängmorden ett sänke – Sverige långt efter Finland

Uppklaringsprocenten är betydligt lägre vid mord i kriminella miljöer och vid skjutvapenmord, enligt en studie från Brå. Sverige halkar efter vid en internationell jämförelse.

Läs mer…

kommentarer