Barnhälsovård och sällsynta sjukdomar i fokus för ny överenskommelse

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en ny överenskommelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Den fokuserar bland annat på barnhälsovården och vården för patienter med sällsynta sjukdomar. Satsningen på barnhälsovården bygger på den budgetöverenskommelse som slöts mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Läs mer här: Barnhälsovård och sällsynta sjukdomar i fokus för ny överenskommelse

kommentarer