Här är de åtta bästa verktygen för identitets- och åtkomsthantering


Identitet håller på att bli det nya perimeterskyddet. IAM-verktyg har utvecklats för att säkra företagets tillgångar i en tid då tilliten till de traditionella försvarsmurarna blir allt lägre, och där allt fler går mot en zero trust-modell.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj