Bättre bevakning ger resultat

Ystad

Snatteri och stöld

Det är värdet på det stulna som avgör om det bedöms som snatteri eller stöld i en butik. Värdegränsen mellan snatteri och stöld ligger på 1 000 kronor. För snatteri kan tjuven dömas till böter och högst 6 månaders fängelse. För stöld kan straffet bli 14 dagars till 2 års fängelse. Försök till snatteri är inte straffbart i Sverige. Källa: Wikipedia och Brottsförebyggande rådet.

Tomelilla
Varje år begås två miljoner stölder i svenska butiker för cirka 4,6 miljarder kronor och samtidigt polisanmäls allt färre sådana brott, enligt Svensk handel.
– Vi polisanmäler alla snatterier och stölder och har minskat svinnet, säger Bo Ohlssons vd Kim Selck. Vi har dessutom blivit effektivare på att ertappa snattare.

Kim Selck har en pärm full med polisanmälningar från 2015, så företaget är ett undantag från statistiken, som säger att bara två procent av stölderna polisanmäls. En orsak är att straffen är så låga för stöldbrott att butiksägarna anser att det inte motiverar insatserna.
– Bara två anmälningar har gått vidare till rättegång och då handlade det också om våld, påpekar han.

– Det är ingen idé att döma till dagsböter som utblottade snattare ändå inte kan betala, säger han och hänvisar till Svensk handels undersökning om

Läs mer här: Bättre bevakning ger resultat

kommentarer