”Helt rätt att vården av endometrios centreras”

Kvinnor med svår endometrios ska få vård på Södersjukhuset om Socialstyrelsen godkänner Region Stockholms ansökan. Överläkare Anneli Jördens, på Södersjukhuset, är positiv.

– Det helt rätt att den här kirurgin läggs på få enheter.

Läs mer…

kommentarer