”Beklagligt att pengar slösats på Brårapporten”

Att Brottsförebyggande rådet är politiskt styrt är en ickefråga för dem som har klart för sig vad som är myndighetens uppgifter. Det skriver professor Jerzy Sarnecki i en replik till författarna bakom rapporten om Brå.

Läs mer…

kommentarer