Bengt Ågerup i skattehärva

By Realtid.se Bengt Ågerup, grundare av Q-Med och Nxt2b, ska ha hjälpt sex affärskollegor att ta ut 10 miljoner kronor i oredovisade inkomster, enligt Skatteverket. Bengt Åberup tillbakavisar anklagelserna.

Läs mer här: Bengt Ågerup i skattehärva

kommentarer