Bensinen måste bort – men vägen dit är kontroversiell

Vi kommer aldrig att nå klimatmålen för transportsektorn om inte regeringen skärper styrmedlen – dramatiskt. Det är i det perspektivet man måste se den återinförda höjningen av bensinskatten.

Läs mer…

kommentarer