Bensinskatten höjs med 15 öre litern

Bensinskatten kommer att höjas med 15 öre per liter, erfar Svenska Dagbladet.

Den automatiska indexeringen kommer att återinföras som ett led i detta.

Läs mer…

kommentarer