Beredskap för kris en katastrof i länet

Katastrof. Så kan man sammanfatta läget vad gäller krisberedskapen i landstinget Västernorrland. Som enda landsting i Sverige saknar länet en tjänsteman i beredskap.

kommentarer