Berglund – namnet som regerar i länet

Berglund regerar. Mer än andra. Utan att vi har märkt det har Berglund börjat ta över i Västernorrland. Ett tyst maktövertagande. Lika bergsäkert som namnet självt.

kommentarer