Besked om undervisningen för högstadiet i dag

Inför julhelgen övergick många av landets högstadieelever till distansundervisning.

På torsdagen lämnar regeringen besked kring hur eleverna kommer att undervisas inför vårterminens start nästa vecka, erfar TT.

Läs mer…

kommentarer