Beslagsutredningen föreslår moderniserade regler om beslag och husrannsakan

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett betänkande från Beslagsutredningen. Utredningen föreslår nya regler för hur brottsbekämpande myndigheter ska få säkra elektroniskt lagrad information, bland annat genom att kopiera den.

Läs mer här: Beslagsutredningen föreslår moderniserade regler om beslag och husrannsakan

kommentarer