Beslut från Högsta domstolen i mål om tryckerimoms

Högsta domstolen (HD) har i dag meddelat ett beslut som gäller tryckeriers skyldighet att återbetala för högt uttagen moms till sina kunder. De anstånd med att betala skatten som Skatteverket beviljat tryckerikunder på grund av det oklara rättsläget kommer inte att hävas innan Skatteverket har analyserat HD:s beslut och dess konsekvenser.

Läs mer här: Beslut från Högsta domstolen i mål om tryckerimoms

kommentarer