Beslut om skärpta allmänna råd i Gävleborgs- och Västernorrlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Gävleborgs län och Västernorrlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Läs mer…

kommentarer