Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Läs mer…

kommentarer