Beslutet om gratis mässlingsvaccin

By jonathan.berntsson@gt.se (Jonathan Berntsson)

På tisdagen sammanträder Västra Götalandsregionens styrelse.

Då har de fattat beslut om ett förslag om att erbjuda gratis mässlingsvaccin till de som är födda 1960 eller senare, som bor i Västra Götaland och som ännu inte är fullt vaccinerade.

– Det är klart att det här vore bra, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg.

Läs mer här: Beslutet om gratis mässlingsvaccin

kommentarer