Beslutsförslag: Inget bygglov för omställning till asylboende

Vi har tidigare berättat om hur den norske ägaren av Hussborg herrgård meddelat sina planer att i samarbete med ett svenskt bolag upplåta herrgården utanför Ljungaverk till asylsökande. Ett beslut som också skapade frågetecken kring framtiden för den lokala golfklubben, som har sin verksamhet förlagd till just herrgårdsområdet.

Läs mer här: Beslutsförslag: Inget bygglov för omställning till asylboende

kommentarer