Bestäm dig: Ska DU stötta svensk polis – eller inte?

Den resa som svensk polis har gjort sedan Den Stora Omorganisationen 2015 är fullkomligt sanslös i ett Sverige som förändrats nästan i sina grundvalar på några år. 

Från min horisont har de senaste åren satt det mesta på prov i vårt land och vi har varit med om de mest märkliga ting. 

Och fort gick det. 

Läs mer…

kommentarer