Betygen går upp – trots minskade kunskaper

Resultaten i Pisa och TIMSS visar att elevers kunskapsnivåer blir allt sämre. Men betygen har fortsatt höjts även under pandemin, visar en granskning gjord av Skolvärlden.

– Betygsutvecklingen i grundskolan har i princip varit linjär sedan de kriterierelaterade betygen infördes, säger Lärarnas Riksförbunds utredningschef Pontus Bäckström till tidningen.

Läs mer…

kommentarer